Jerić Kompani

Kompanija Jerić je porodična firma sa tradicijom dužom od 5 decenija. Uspješno se bavimo poslovima eksploatacije šume, prerade drveta, proizvodnje rezane građe, kao i gotovih proizvoda od drveta.

Tokom razvoja kompanije pojavila se potreba za transportom roba koje smo proizvodili. Kao rezultat toga osnovan je dio kompanije koji bavi drumskim transportom svih vrsta roba širom regiona i Evrope. Nudimo vam kvalitet, brzinu, profesionalnost, pristupačnost.

background
“Poštenje je kamen temeljac za svaki uspjeh.
Bez iskrenosti, povjerenje i sposobnost prestaju da postoje.”
— M. K. Ash

Razvoj naše kompanije kroz vrijeme

Od porodičnog biznisa do firme sa preko 45 radnika

1954.

Počeli smo na poslovima eksploatacije šume

1997.

Proširujemo djelatnost na mehaničku preradom drveta

2011.

Asortiman usluga obogaćujemo sopstvenom parionom i sušarom za drvo sa preradom poda

2018.

Trenutno imamo preko 45 zaposlenih radnika. Ponudu smo proširili na rezanu građu (hrast, bukva, jela...), hrastov pod, hrastove i bukove elemente (sušene i blanjane), sušenu i parenu bukvu, drvo za ogrijev (bukva, hrast)

O budućim planovima i idejama

Politika preduzeća je izrazita orijentacija prema kvalitetu, zadovoljavanju potreba kupaca, težnja za stalnim napredovanjem, kao i stalnom inoviranju načina rada kompanije i distribucije naših proizvoda.

Želja nam je, a i obaveza da nastavimo sa radom i napretkom i u budućnosti. Kompanija Jerić kontantno širi asortiman svojih usluga i proizvoda, kako ismo bili što konkurentnji kako na domaćm, tako i na inostranom tržištu.

“Sa kompanijom Jerić sarađujem već više od dvije decenije i kroz čitav taj period dosljedno isporučuju veoma kvalitetnu rezanu hrastovu i bukovu građu, tako da od mene imaju samo preporuke. Stručni su i od riječi. Takođe, što je danas veoma bitno nude i više nego dobre cijene.”

Image
Marko V.
Banja Luka

“Sa ovom kompanijom sarađujem od 2007. i nikada nas nisu razočarali ili iznevjerili. Kod njih uvijek mogu računati na iskrenost i objektivnost u procjeni rokova dostave, što je u mom biznisu od najveće važnosti. Takođe, dopada mi se i to što su u bilo koje doba dana dostupni da odgovore na pitanja i riješe eventualne probleme nastale u toku transporta.”

Image
Marinko S.,
Sarajevo

“Jerić Kompani je više od puke transportne kompanije. Tokom svih godina posvećenosti i lojalnosti partnertstvo sa Jerićima je omugućilo rast i razvoj naše kompanije. Ono što nam je najvažnije u našem poslu, brzina i osjećaj sigurnosti za naše terete, smo pronšli u partnerstvu sa kompanijom Jerić.”

Image
Dragan M.,
Novi Sad

“Jerići posjeduju stručnost i iskustvo, tako da vam uvijek mogu pomoću savjetom ili rješenjem problema, do kojih neminovnos dolazi u ovm poslu. Njihova sušena i parena bukva je vrhunske kvalitete. Vode računa o detaljima i pouzdanijeg partnera teško možete naći.”

Image
Goran M.
Zagreb