Uslovi korišćenja usluge kompanije Jerić

1. Uslovi

Pristupanjem web lokaciji na http://www.jericcompany.com, slažete se da ćete biti obavezani ovim uslovima usluge, svim važećim zakonima i propisima i složiti se da ste odgovorni za usklađenost sa važećim lokalnim zakonima. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je korišćenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj web stranici su zaštićeni važećim zakonom o zaštiti autorskih prava.

2. Krišćenje licence

Dozvoljava vam privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web stranici kompanije Jerić samo za ličnu, nekomercijalnu tranzitoriju. Ovo je izdavanje dozvole, a ne prenos vlasništva, a pod ovom licencom ne smete:
modifikovati ili kopirati materijale; koristite materijale za bilo koju komercijalnu svrhu ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
pokušati dekompilirati ili preokrenuti inženjering softvera koji se nalazi na vebsajtu kompanije Jerić;
uklanjati sva autorska ili druga vlasnička informacije iz materijala;
ili prenos materijala na drugu osobu ili na bilo koji drugi server. Ova licenca će se automatski prekinuti ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može biti prekinuta od strane kompanije Jerić u bilo kom trenutku. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku ove dozvole, morate uništiti bilo koji preuzet materijal u svojstvu posjedovanja bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje od odgovornosti

Kompanija Jerić ne daje nikakve garancije, izražene ili implicirane i ovim se odriče i negira sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije ili uslove prodaje, pogodnosti za određenu namenu ili neprekidanog prava intelektualne svojine ili druge povrede prava.

Dalje, Kompanija Jerić ne garantuje ili ne daje nikakve izjave o tačnosti, vjerovatnim rezultatima ili pouzdanosti upotrebe materijala na svojoj web stranici ili na bilo koji drugi način vezan za takve materijale ili na bilo kojoj lokaciji povezana s ovom sajtu.

4. Ograničenja

Kompanija Jerić ili njegovi dobavljači nikada neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, oštećenja za gubitak podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) nastalih zbog upotrebe ili nemogućnosti korišćenja materijala na sajtu kompanije Jerić, čak i ako je preduzeće Jerić ili ovlašćeni zastupnik kompanije Jerić obaviješteno usmeno ili pismeno o mogućnostima takve štete. Zbog toga što neki zakoni i podzakonski akti ne dozvoljavaju ograničenja za implicitne garancije ili ograničenja odgovornosti za naknadnu ili slučajnu štetu, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. Tačnost materijala

Materijali koji se pojavljuju na sajtu kompanije Jerić mogu sadržati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Kompanija Jerić ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj web stranici tačan, potpun ili aktuelan. Kompanija Jerić može u bilo koje vrijeme bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na svojoj web stranici. Međutim, kompanija Jerić se ne obavezuje da ažurira materijale.

6. Linkovi

Kompanija Jerić nije pregledala sve sajtove povezane sa svojim web stranicama i nije odgovorna za sadržaj bilo kojeg takvog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumijeva potvrdu kompanije Jerić na sajtu. Upotreba bilo koje takve povezane web lokacije je na vlastitom riziku.

7. Modifikacije

Kompanija Jerić može revidirati ove uslove usluge na svojoj web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korišćenjem ove web stranice slažete se da ćete biti vezani tada važećom verzijom ovih uslova usluge.

8. Zakoni

Ovi uslovi i pravila se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neopozivo podnosite isključivu nadležnost sudova u toj državi ili lokaciji.